yandırıb-yaxmaq

yandırıb-yaxmaq
bax yandırmaq 5-ci mənada. Əzizim baxar doymaz; Yandırar- yaxar, doymaz; Baxdıqca gözlərimdən; Qanlı yaş axar, doymaz. (Bayatı). Firqət odu məni yandırıb-yaxar; Sübhü şam didəmdən qanlı yaş axar. Q. Z..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • yandırıb-yaxma — «Yandırıb yaxmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • can — is. <fars.> 1. Dini etiqada görə, ölümlə vücuddan ayrılan qeyri maddi varlıq; ruh. Hələ canı var. – Çıxmayan cana ümid var. (Məsəl). Südlə gələn canla çıxar. (Ata. sözü). Səni canan sanıram, çıx bədənimdən, ey can! F.. Kərəm deyər: Haqq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaxıb-yandırmaq — f. 1. Bərk yandırmaq. Qızmar günəş üz gözümüzü yaxıbyandırır. – Cəhənnəm alovu kimi insanı yaxıb yandıran Tehran istisinə dözmək hünərdir. M. İ.. 2. məc. Mənən incitmək, qəlbə əzab vermək, ürəyi incitmək, yandırıb yaxmaq, bərk acıtmaq. Onun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”